Лични Данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички изпратени лични данни, получени от БЛИДИС, се използват само за обработка на покупките Ви. Те няма да бъдат предоставяни на трети лица, нито да се употребяват за цели, различни от тази по-горе. Използването на данните ще е напълно съвместима с българското законодателство.


$ Посочените цени на продуктите в лв. са валидни единствено и само за крайни потребители на територията на Република България.

Случаен Продукт

121,68 € (101,40 € без ДДС) /м²
27,12 € (22,60 € без ДДС)
169,69 € (141,41 € без ДДС) /м²
490,79 € (408,99 € без ДДС) /м²
122,01 € (101,67 € без ДДС) /м²
Go to top
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account