Лични Данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички изпратени лични данни, получени от БЛИДИС, се използват само за обработка на покупките Ви. Те няма да бъдат предоставяни на трети лица, нито да се употребяват за цели, различни от тази по-горе. Използването на данните ще е напълно съвместима с българското законодателство.


$ Посочените цени на продуктите в лв. са валидни единствено и само за крайни потребители на територията на Република България.

._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._KzlwM38p { position: relative; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] .parallax-bg { position: absolute; left: 50%; bottom: 0; max-width: 100%; min-width: 100%; min-height: 100%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%); object-fit: cover; will-change: transform; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM__container { width: auto; margin: auto; padding-left: 15px; padding-right: 15px; box-sizing: border-box; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } // ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:last-child { // display: inherit; // } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._ngb5Wk8q { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._ngb5Wk8q--diamond, ._ngb5Wk8q--circle, ._ngb5Wk8q--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._ngb5Wk8q--circle { border-radius: 100%; } ._ngb5Wk8q--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._ngb5Wk8q--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } @media all { .__pf_nclj6a ._6GBAhNJ3[data-id="_6GBAhNJ3"] { text-align: justify; } .__pf_nclj6a ._2E5MhB_b[data-id="_2E5MhB_b"] { text-align: center; } } @media only screen and (max-width: 767px) { } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { }

Случаен Продукт

429,24 € (357,70 € без ДДС) /бр
19,86 € (16,55 € без ДДС)
181,76 € (151,46 € без ДДС) /м²
25,25 € (21,04 € без ДДС) /бр
123,98 € (103,32 € без ДДС) /бр
Go to top
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account