Модифицирани Модули

При поръчка на продукт от категорията „Фигурална мозайка 10х10" и „Фигурална мозайка 20х20" имате възможност да изберете разположението на модулите върху облицованата площ без промяна на базовата цена. Ще получите нови модули, съобразени с вашите изисквания. Така ще спестите както средства, така и време за монтаж.
Ако искате да се възползвате от тази възможност, трябва да ни предоставите следната информация:
- Широчина и височина на облицованата площ, като размерите трябва да са кратни на 2,2 за плочки 20х20мм и 1,1 за плочки 10х10мм
- Координати на горния ляв ъгъл на облицованата площ, представени като пресечна точка на ред и колона от избрания модул
Пример:
- Площ - 81,4см / 48,4см
- Избран модул ML0120002

Стъклокерамичен модул

Ако се използват стандартни модули, облицованата площ ще изглежда по този начин:

Мозайка без модификация

За симетрично разполагане на фигурите на модула (като на долната фигура) има две възможности:

Стъклокерамика за производство

- Да се поръчат 6бр. стандартни модули и част от тях да се изхвърли, за да се получи желаното разположение
- Да се възползвате от възможността за поръчка на модифицирани модули (за примера започвайки от ред 5, колона 5) и вместо 6 бр. стандартни модули ще са необходими само равностойността на 3.75 бр. модифицирани модули.

Случаен Продукт

277,37 € (231,14 € без ДДС) /бр
5.258,88 € (4.382,40 € без ДДС) /бр
464,34 € (386,95 € без ДДС) /м²
132,41 € (110,35 € без ДДС) /м²
121,13 € (100,94 € без ДДС) /м²
Go to top
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account