Български

Гаранция

БЛИДИС гарантира, че продуктите за всяка доставка преминават изходящ качествен контрол.
За всички оплаквания и спорове относно качеството на продуктите, доставяни от БЛИДИС, трябва да бъдем уведомени в писмена форма, незабавно след получаването на стоките и / или преди инсталирането на материала, но не по-късно от 30 дни. Инсталацията на материала ще анулира правата на от страна на купувача за всяка жалба или иск за видими и скрити дефекти, и предполага имплицитно приемане на доставените стоки, както и отказване от гаранцията. Вариации в нюанса на цветовете не трябва и няма да се считат за дефект в материала. В случай на доказано дефектни плочки за момента на продажбата, те ще бъдат подменени за наша сметка. В случай на повреден пакет, трябва да напишете "с резерви", когато се подписвате при приемане на доставката от куриера. В противен случай гаранцията за стоката в съответния пакет отпада.

$ Посочените цени на продуктите в лв. са валидни единствено и само за крайни потребители на територията на Република България.

Случаен Продукт

20,93 € (17,44 € без ДДС)
154,25 € (128,54 € без ДДС) /м²
470,91 € (392,43 € без ДДС) /м²
464,91 € (387,42 € без ДДС) /м²
24,63 € (20,52 € без ДДС)
Go to top
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account